Oferujemy usługi w zakresie:

 • tępienia insektów: prusaki, karaluchy, mrówki faraona, rybiki, pluskwy
 • tępienia owadów: muchy, mrówki, osy, szerszenie, pchły, komary, meszki
 • tępienia gryzoni: myszy, szczury, nornice
 • dezynfekcja
 • dezodoryzacja usuwanie brzydkich zapachów po zmarłych
 • ozonowanie - usuwanie brzydkich zapachów.

Do wykonywanych usług stosujemy szeroką gamę najnowszych środków krajowych i z importu, zarejestrowanych, dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Usługi w obiektach szpitalnych, żłobkach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych wykonujemy środkami, które zyskały pozytywną ocenę toksykologiczną w Państwowym Zakładzie Higieny.

Ochrona budynków przed ptakami, w warunkach miejskich głównie przed gołębiami. Zabezpieczenia przed ptakami przez montaż kolców, siatek na balkonach, tarasach, logiach i elewacjach.

W naszej pracy opracowujemy i wdrażamy procedurę zabezpieczeń obiektów przed infestacją gryzoni i owadów. Wystawiamy protokoły pokontrolne wymagane przez sanepid.

Tępienie insektów, tępienie owadów, tępienie gryzoni, mrówek, karaluchów, wołki zbożowe, mkliki, bakterie, grzyby, zwalczanie prusaków, dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych, mieszkalnych, szpitalnych, przedszkola, żłobki, biura, hotele, restauracje, szkoły, sklepy, akademiki, stołówki, spółdzielnie mieszkaniowe.

Zwalczanie szkodników żywieniowych w przetwórstwie spożywczym, obiektach użyteczności publicznej. Działamy w systemie HACCP, GMP, IPM, Gazowanie zboża (fumigacja).

Ozonowanie
Eliminacja odorów z pomieszczeń mieszkalnych. Poprawa jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej Eliminacja odorów z kabin samochodów, odgrzybianie klimatyzacji Usuwanie zapachów powstałych przy obróbce mięsa, zapobieganie skażeniom żywności (W przetwórstwie mięsnym ). Poprawa jakości i zapachu powietrza w: komorach chłodniczych, mroźniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, browarach. Systematyczne ozonowanie samochodów przewożących mięso. W hotelarstwie i gastronomii usuwa zapachy powstałe podczas palenia papierosów; podczas przyrządzania posiłków (zapach oleju po smażeniu). W ośrodkach wypoczynkowych usuwa stęchłe zapachy z domków campingowych Usuwa zapachy spalenizny, powstałe podczas pożaru. Po powodzi, po zalaniu: usuwa zapach stęchlizny, niszczy pleśnie, po zmarłym, po procesach rozkładu, Usuwanie zapachów z karetek pogotowia po przewiezieniu zaniedbanego (chorego). Dezynfekcja pomieszczeń w placówkach służby zdrowia szpitale, sale chorych. przychodnie, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, korytarze. Odgrzybianie starych, zaniedbanych mieszkań czy domów .Usuwa alergeny z pomieszczeń, w tym alergeny od roztoczy kurzu domowego. Usuwa pyłki kwiatowe z pomieszczeń, na które cierpią uczuleni W miejscach jak toalety publiczne i nie tylko, sklepy spożywcze, hipermarkety, w których są produkty mrożone i ryby ,autobusy komunikacji miejskiej, przedziały pociągów pasażerskich, szatnie i sanitariaty przy obiektach sportowych, sale sportowe, gimnastyczne bez odpowiedniej wentylacji, poczekalnie na dworcach.

Fumigacja

Fumigacja jest to stosowanie czynnika chemicznego który w odpowiedniej temperaturze i zastosowaniu jest zabójczy dla szkodników.

Oferujemy w pełni profesjonalne, bezpieczne, przeprowadzane w poszanowaniu środowiska naturalnego usługi fumigacji w wielu różnych obiektach na terenie Augustowa oraz województwa podlaskiego.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

Przygotowanie obiektu i towaru do gazowania, odpowiedni dobór fumigantu, nadzorowanie całego procesu gazowania, oddanie obiektu do eksploatacji i zwolnienie towarów do obrotu handlowego – to tylko niektóre z procedur, jakie obowiązują pracowników firmy DDD Fan Rat odpowiedzialnych za dokonywanie zabiegów fumigacji.

Wieloletnia praktyka pozwoliła nam osiągnąć 100% skuteczność zabiegów !

GMP czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „Kodeksów GMP” lub „Kodeksów Praktyki”, w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

 • lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
 • budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
 • maszyn i urządzeń,
 • procesu produkcji,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • mycia i dezynfekcji,
 • magazynowania i dystrybucji,
 • higieny personelu.

GHP czyli Good Higienic Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

GHP swoim zakresem obejmuje:

 • stan sanitarny otoczenia zakładu,
 • stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu,
 • zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami,
 • warunki temperaturowe i wilgotności,
 • skuteczność mycia i dezynfekcji,
 • stan sanitarny środków transportu,
 • przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników

HACCP czyli Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych), która ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi.

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, oferujemy wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

 

Usługi mycia i czyszczenia

MYJEMY WYSOKOCIŚNIENIOWE Z PLEŚNI , GRZYBÓW, NAROŚLI , MYJEMY KOSTKĘ BRUKOWĄ, ELEWACJA, DACHY, FASADY, OGRODZENIA,OBORY, POMIESZCZENIA INWENTARSKIE.

 • Cena zależy od trudności zadania.
 • Mycie odbywa się przy pomocy zimnej lub ciepłej wody.
 • Profesjonalna chemia.
 • dojazd do 50 km od Suwałk

 

Etapy pracy

ETAP I:

1. Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,

2. Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,

3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:

 • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
 • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
 • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
 • montaż lamp owadobójczych,
 • założenie siatek przeciw owadom.

Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowalne.

ETAP II

1. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:

 • kontrola stacji deratyzacyjnych,
 • wymiana preparatów deratyzacyjnych,
 • kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające,
 • kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające.

2. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:

 • dezynsekcja opryskowa,
 • dezynfekcja,
 • deratyzacja,
 • fumigacja,
 • zamgławianie,
 • działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne.

Warunkiem uzyskania przez firmę HACCP jest prawidłowe zabezpieczenie zakładu oraz żywności przed szkodnikami i gryzoniami oraz utrzymanie czystości poprzez dezynfekcję pomieszczeń. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę systemu ochrony zgodnie z zasadami HACCP.

tępienie insektów, owadów i gryzoni

Prusaki, karaluchy, mrówki faraona, rybiki, pluskwy, muchy, mrówki, osy, szerszenie, pchły, komary, meszki, myszy, szczury, nornice...

Dezynfekcja, dezodoryzacja i ozonowanie

Eliminacja odorów, poprawa jakości powietrza, dezynfekcja pomieszczeń i usuwanie zapachów...

Fumigacja

Fumigacja jest to stosowanie czynnika chemicznego który w odpowiedniej temperaturze i zastosowaniu jest zabójczy dla szkodników...

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnia praktyka pozwoliła nam osiągnąć 100% skuteczność zabiegów!

Zadzwoń do nas

504 137 363

E-mail

ddd.suwalki@wp.pl

Adres

TURÓWKA STARA 5Ł
16-402 SUWAŁKI

Lokalizacja na mapie

Napisz do nas

  [recaptcha]